Tải game

Mini Client (Không Âm Thanh)
Bộ cài đặt thu gọn Không Âm Thanh 400 MB Google Download
Bộ cài đặt thu gọn Không Âm Thanh 400 MB Secufiles Download
Bộ cài đặt thu gọn Không Âm Thanh 400 MB UpFiles Download
Bộ cài đặt thu gọn Không Âm Thanh 400 MB Dự Phòng Download
Patch Âm Thanh (Giải nén trong thư mục MU)
Patch Âm Thanh Giải nén trong thư mục MU 350 MB VDC Download
Phần mềm hỗ trợ
Microsoft Net. FrameWork 3.0 Download
Trình hỗ trợ Download IDM 6.07 Full Download
DirectX 9.0c Download
Team Viewer (Support trực tuyến) Download